Το Κοινοτικό Συμβούλιο Δρυνιάς, μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών του, για την ανάπτυξη της κοινότητας και παρά τα πενιχρά οικονομικά μέσα τα οποία διαθέτει, έχει ήδη αποπερατώσει αρκετά έργα υποδομής και εξωραϊσμού της κοινότητας και έχει προγραμματίσει και αρκετά άλλα τα οποία θ΄ αλλάξουν προς το καλύτερο, τον τρόπο ζωής των κατοίκων.

Μερικά από τα έργα που έχουν ήδη αποπερατωθεί είναι: