Μερικά από τα προγραμματιζόμενα έργα τα οποία υπολογίζεται ότι θ΄ αρχίσουν σύντομα είναι: